NABÓR DO ŻŁOBKA – Rozpoczęcie rekrutacji

Szanowni Państwo informujemy, iż od 18.02.2019 r rozpoczynamy rekrutację do projektu “Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: Condchatkapuchatka@wp.pl do 10.03.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin Uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy rodzic
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4. Oświadczenie uczestnika projektu
5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
6. Oświadczenie o powrocie na rynku pracy bezrobotny nieaktywny
7. Oświadczenie o powrocie na rynku pracy urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy
8. Wniosek o przyjęcie do żłobka
9. Zaświadczenie pracodawcy 6.4
10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania